Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phát triển đô thị tại địa bàn xã Văn Xá, huyện ...

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực phát triển đô thị tại địa bàn xã Văn Xá, huyện Kim Bảng (KB-PK03.21)