Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng- giai đoạn I, tỉnh Hà...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định về việc thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng- giai đoạn I, tỉnh Hà Nam

1. Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam.

2. Về vị trí, địa điểm, phạm vi ranh giới xây dựng:

a) Vị trí, địa điểm:Thuộc phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

b) Phạm vi ranh giới:

-Phía Bắc: Giáp sông Duy Tiên;

-Phía  Nam:  Giáp Khu dân cư hiện trạng của phường Bạch Thượng và phần còn lại dự kiến mở rộng của Khu công nghiệp (theo quy hoạch);

-Phía Đông: Giáp sông Duy Tiên;

-Phía Tây: Giáp đường Cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ.

3. Quy mô diện tích: Diện tích giai đoạn I là: 1.000.000 m2.

4. Chủ đầu tư kinh doanhkết cấu hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Plaschem Hà Nam.

5. Tính chất Khu công nghiệp: Là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

6. Thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày có quyết định thành lập.

-Năm đầu tiên: 2021.

-Năm cuối: 2071.

7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu  công nghiệp:Vốn do doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng huy động​

817qdub.pdfTin liên quan