Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định V/v ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực XHH trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 định hướng giai đoạn 2023-2025
Tin liên quan