Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án: ĐTXD khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Quyết định V/v chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án: ĐTXD khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng
UBND tỉnh ban hành quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 Quyết định V/v chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án: ĐTXD khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.
Tên dự án: ĐTXD khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.
Tên nhà đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nam.
Lý do theo đề nghị của chủ đầu tư.
Tin liên quan