Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050