Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Châu Giang thành phố Phủ Lý

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc Châu Giang thành phố Phủ Lý
Tin liên quan