Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng ( KB-ĐT09.22)

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng ( KB-ĐT09.22)