Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung Đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Thông tin về quy hoạch  
Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chung Đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000