Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường trách nhiệm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tăng cường trách nhiệm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội