Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD đợt I năm 2023

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thông báo Về việc thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD đợt I năm 2023

Sở Xây dựng Hà Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023, như sau:

1. Thời gian thi sát hạch:  Dự kiến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023.( thời gian cụ thể sẽ thông báo đến các thí sinh sau ngày 10/4/2023)  

2. Địa điểm thi: Chi cục Giám định xây dựng –Sở Xây dựng Hà Nam. Số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong thành  phố Phủ Lý.

3. Chi phí thi thi sát hạch: (theo thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021): 300.000 đồng/lĩnh vực.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 28/3/2022 đến hết ngày 12/4/2022.  

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Tầng 02,  Chi cục Giám định xây dựng –Sở Xây dựng Hà Nam. (Nội dung,  thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

6. Nội dung thi sát hạch

- Thi trắc nghiệm trên máy tính. Mỗi thí sính sẽ được cấp 1 tài khoản có mã số riêng để đăng nhập vào hệ thống thi sát hạch khi vào phòng thi.

- Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian thi sát hạch bắt đầu tính khi thí sinh đăng nhập hệ thống thành công, tối đa là 30 phút một bài thi.

- Số điểm tối đa cho mỗi đề thi sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểmvà tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu sát hạch để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân được miễn thi sát hạch phần kiến thức chuyên môn thì đề thi gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian tối đa cho 1 bài thi là 12 phút. Số điểm tối đa của bài thi là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên mới đạt yêu cầu sát hạch để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bộ  câu  hỏi  trắc  nghiệm  phục  vụ thi sát  hạch theo  Quyết  định  số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP  (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn)

​Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu đăng ký thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết để nộp hồ sơ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần hướng dẫn đề nghị gửi văn bản về Sở Xây dựng hoặc liên hệ Chi cục Giám định xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết./.

660 TB-SXD.pdf


Tin liên quan