Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2022

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Thông báo Về việc thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2022

Sở Xây dựng Hà Nam thông báo lịch thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022, như sau:

1. Thời gian thi sát hạch: Bắt đầu 14h00' ngày 16/9/2022(chiều thứ 6)

2. Địa điểm thi: Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng Hà Nam. Số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành  phố Phủ Lý.

3. Nội dung thi sát hạch:

- Thi trắc nghiệm trên máy tính. Mỗi thí sính sẽ được cấp 1 tài khoản có mã số riêng để đăng nhập vào hệ thống thi sát hạch khi vào phòng thi.

- Đề sát hạch bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian thi sát hạch bắt đầu tính khi thí sinh đăng nhập hệ thống thành công, tối đa là 30 phút một bài thi.

- Số điểm tối đa cho mỗi đề thi sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểmvà tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu sát hạch để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân được miễn thi sát hạch phần kiến thức chuyên môn thì đề thi gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian tối đa cho 1 bài thi là 12 phút. Số điểm tối đa của bài thi là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên mới đạt yêu cầu sát hạch để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bộ  câu  hỏi  trắc  nghiệm  phục  vụ thi sát  hạch theo  Quyết  định  số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP  (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn)

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.