Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin báo chí của Ngân hành chính sách xã Chi nhánh tỉnh Hà Nam về việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã ...

Nhà ở và thị trường BĐS  
Thông tin báo chí của Ngân hành chính sách xã Chi nhánh tỉnh Hà Nam về việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Tin liên quan