Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan

Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

- Địa chỉ: Số 01, Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 02263.852.713

- Địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin: sxd@hanam.gov.vn​


Tin liên quan