Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 về phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 về phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan