Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021 lập biên bản vi phạm hành chính 06 đơn vị vi phạm và ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã xử phạt 06 đơn vị với tổng số tiền là 233.500.000đ