Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ trình V/v ban hành giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Tờ trình V/v ban hành giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam