Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng tại Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh