Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V.v đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
V.v đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020
Tin liên quan