Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tiếp nhận và công bố thông tin danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã hội tại Dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân...

Nhà ở và thị trường BĐS  
V/v tiếp nhận và công bố thông tin danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã hội tại Dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng
Tin liên quan