Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 K...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP VÀ ĐÔ THỊ SINH THÁI TẠI XÃ LIÊN SƠN, THI SƠN, HUYỆN KIM BẢNG
Tin liên quan