Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ THỂ DỤC THỂ THAO (SÂN GOLF) TẠI XÃ LIÊN SƠN, THI SƠN, HUYỆN KIM BẢNG

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ THỂ DỤC THỂ THAO (SÂN GOLF) TẠI XÃ LIÊN SƠN, THI SƠN, HUYỆN KIM BẢNG
Tin liên quan