Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU Tỷ Lệ 1/2000 KHU TRUNG TÂM ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU Tỷ Lệ 1/2000 KHU TRUNG TÂM DỊCH VỤ HẬU CẦN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KHU DU LỊCH TẠI THỊ TRẤN BA SAO THUỘC KHU DU LỊCH QUỐC GIA TAM CHÚC, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM
Tin liên quan