Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ L...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 BỆNH VIỆN NHI, TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, Y TẾ VÀ NHÀ Ở CHẤT LƯỢNG CAO TẠI XÃ LIÊM TUYỀN, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
Tin liên quan