Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU V...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU VỰC PHÍA ĐÔNG BẮC THUỘC ĐÔ THỊ THÁI HÀ, HUYỆN LÝ NHÂN (LN-PK02.21)
Tin liên quan