Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Tin liên quan