Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khácvà ...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành “Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khácvà di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022”
Tin liên quan