Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Phương án xác định giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Phương án xác định giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh
Tin liên quan