Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo và đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết ban hành quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng k...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo và đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết ban hành quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan