Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến về dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp th...

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến về dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin,dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan