Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 03/2023/TT-BXD 28/04/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội​ Bộ Xây dựng
2 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng​
3 02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 ​Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Chính phủ
4 05/2022/TT-BXD 30/11/2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVB 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng​ Bộ Xây dựng
5 06/2022/TT-BXD 30/11/2022 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình Bộ Xây dựng
6 138/NQ-CP 25/10/2022 Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050​ Chính phủ
7 04/2022/TT-BXD 24/10/2022 Thông tư Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn​ Bộ Xây dựng
8 49/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện​ Bộ Xây dựng
10 02/2022/TT-BXD 26/09/2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng​ Bộ Xây dựng
11 01/2022/TT-BXD 30/06/2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèotrên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025​ Bộ Xây dựng
12 05/2022/QĐ-UBND 01/04/2022 Quyết định V/v ban hành quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
13 03/2022/QĐ-SXD 06/02/2022 Quyết định Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và chi chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 17/2021/TT-BXD 22/12/2021 Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng​ Bộ Xây dựng
15 16/2021/TT-BXD 20/12/2021 Thông tư Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng​ Bộ Xây dựng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page