Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 03/2024/QĐ-UBND 17/01/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
2 13/2023/TT-BXD 29/12/2023 Thông tư ban hànhHệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng​ Bộ Xây dựng
3 14/2023/TT-BXD 29/12/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
4 15/2023/TT-BXD 29/12/2023 Thông tư Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật​ Bộ Xây dựng
5 59/2023/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 12/2023/TT-BXD 20/11/2023 Thông tưQuy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên Bộ Xây dựng
7 10/2023/TT-BXD 20/10/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng​ Bộ Xây dựng
8 11/2023/TT-BXD 20/10/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng​ Bộ Xây dựng
9 09/2023/TT-BXD 16/10/2023 THÔNG TƯ Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình​ Bộ Xây dựng
10 08/2023/TT-BXD 03/10/2023 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.​ Bộ Xây dựng
11 06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị​ Bộ Xây dựng
12 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
13 34/2023/QĐ-UBND 19/07/2023 Quyết định Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 04/2023/TT-BXD 30/06/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng​ Bộ Xây dựng
15 35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Chính phủ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page