Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng​ Bộ Xây dựng
2 13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình​ Bộ Xây dựng
3 12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư Ban hành định mức xây dựng​ Bộ Xây dựng
4 11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
5 10/2021/TT-BXD 25/08/2021 THông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ​ Bộ Xây dựng
6 09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở​ Bộ Xây dựng
7 20/2021/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định V/v quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
8 08/2021/TT-BXD 02/08/2021 Thông tư 08/2021/TT-BXDhướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc​ Bộ Xây dựng
9 15/2021/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng​ Bộ Xây dựng
11 06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
12 07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng BXD​ Bộ Xây dựng
13 01/2021/TT-BXD 19/05/2021 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD)​ Bộ Xây dựng
14 02/2021/TT-BXD 19/05/2021 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD)​ Bộ Xây dựng
15 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page