Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 02/2022/TT-BXD 26/09/2022 THÔNG TƯ Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng​ Bộ Xây dựng
2 05/2022/QĐ-UBND 01/04/2022 Quyết định V/v ban hành quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 03/2022/QĐ-SXD 06/02/2022 Quyết định Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và chi chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 17/2021/TT-BXD 22/12/2021 Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng​ Bộ Xây dựng
5 16/2021/TT-BXD 20/12/2021 Thông tư Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng​ Bộ Xây dựng
6 48/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quyết định V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 15/2021/TT-BXD 15/12/2021 Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung​ Bộ Xây dựng
8 21/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà nam​ Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
9 40/2021/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyết định V/v ban hành quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 38/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định Ban hành " Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
11 99/2021/NĐ-CP 11/11/2021 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công​ Chính phủ
12 14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng​ Bộ Xây dựng
13 13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình​ Bộ Xây dựng
14 12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư Ban hành định mức xây dựng​ Bộ Xây dựng
15 11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page