Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 15/2021/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng​ Bộ Xây dựng
3 06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
4 01/2021/TT-BXD 19/05/2021 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD)​ Bộ Xây dựng
5 02/2021/TT-BXD 19/05/2021 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD)​ Bộ Xây dựng
6 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ
7 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ
8 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Chính phủ
9 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính Quốc hội
10 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức​ Chính phủ
11 03/2020/TT-BXD 28/07/2020 Thông tư Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc​ Bộ Xây dựng
12 02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
13 85/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc​ Chính phủ
14 62/2020/QH14 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Quốc hội
15 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp​ Chính phủ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page