Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 2024Biểu mẫu 112 QĐ-SXD15/01/2024 04.Biểu mẫu công khai dự toán năm 2024.xlsx ; 112 QĐ-SXD.pdf
2
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 2022Biểu số 23093/QĐ-SXD15/12/2022 3093 QĐ-SXD.pdf ; Công khai DT bổ sung năm 2021 - VLXD.xlsx
3
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 2022Biểu số 13059/QĐ-SXD15/12/2022 3059 QĐ-SXD.pdf ; Biểu mẫu Công khai dự toán bổ sung năm 2022.xlsx
4
Công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 2021Biểu số 23125/QĐ-SXD28/12/2021 3125 QĐ-SXD.pdf ; Công khai DT bổ sung năm 2021 - VLXD.xlsx
5
Công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 2021Biểu số 22631/qđ-sxd09/11/2021 2631 QĐ-SXD.pdf ; Công khai DT bổ sung năm 2021 - VLXD.xlsx
6
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam 2021Biều mẫu72/QĐ-SXD21/01/2021 72 QĐ-SXD.pdf ; biểu mẫu.xlsx
7
Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020 Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Hà Nam Năm 2020Biểu số 02 Chi cục47/QĐ-SXD09/01/2020 47 QĐ-SXD.pdf ; Biểu số 2 Chi cục.xlsx
8
Dự toán thu-chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 Năm 2020Biểu số 0147/QĐ-SXD09/01/2020 47 QĐ-SXD.pdf ; Biểu số 1.xlsx
9
Dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020 Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam Năm 2020Biểu số 02 Văn phòng Sở47/QĐ-SXD09/01/2020 47 QĐ-SXD.pdf ; Biểu số 2.xlsx