Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy địn...

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Bãi bỏ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh