Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH Delta Real Việt Nam thông báo tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án kiến trúc công trình tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc Dự án tổ hợp thương mại Tokyo Debiz tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam