Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHIẾU XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ MỚI, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI TRẢI NGHIỆM TẠI XÃ THỤY LÔI, HUYỆN KIM BẢNG

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
PHIẾU XIN Ý KIẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ MỚI, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI TRẢI NGHIỆM TẠI XÃ THỤY LÔI, HUYỆN KIM BẢNG