Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước Về hoạt động đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựn...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước Về hoạt động đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam Năm 2023