Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Tin liên quan