Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép xây dựng cấp cho Tổng công ty phát triển nhà và đô thị - HUD xây dựng chung cư nhà ở xã hội Tháp A1-A2 thuộ...

Giấy phép xây dựng  
Giấy phép xây dựng cấp cho Tổng công ty phát triển nhà và đô thị - HUD xây dựng chung cư nhà ở xã hội Tháp A1-A2 thuộc dự án ĐTXD khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn thị xã Duy Tiên
Tin liên quan