Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

toàn cảnh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, tập thể Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức ngành Xây dựng đã nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác. Ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo đã nêu cao ý thức đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt các tổ chức, phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý của ngành; chất lượng tham mưu ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu đề ra, sát với thực tiễn quản lý, điều hành của địa phương. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn được Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, do vậy các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 được Ủy ban nhân tỉnh giao, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Cũng trong năm này, Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ban hành văn bản QPPL ngành: Quyết định số 05/2022/QPPL-UBND ngày 01/04/2022 Quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 Quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và chi chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 Quy định khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;…

Về quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, Quy hoạch xây dựng chuyên ngành, Sở Xây dựng tích cực chủ động tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung: Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Thanh Liêm, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thái Hà; Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ; Điều chỉnh, mở rộng đô thị Hòa Hậu, Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bình Mỹ. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các phường Châu Giang, Duy Minh, Duy Hải, Yên Bắc thị xã Duy Tiên; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Nam Quốc lộ 38B, thuộc địa bàn xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (DT-PK03.22);... Thẩm định quy hoạch chi tiết: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng (Outlet) và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Nhi, Trung tâm dịch vụ thương mại, y tế và nhà ở tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý;... Bên cạnh công tác lập, thẩm định quy hoạch, năm 2022 Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng Khu thiết chế công đoàn (Quyết định 1526/QĐ-UBND ngày 10/8/2022); trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương Quy chế kiến trúc đô thị Kim Bảng (Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 13/05/2022 của UBND tỉnh); Quy chế kiến trúc đô thị Duy Tiên; trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc còn thực hiện giải quyết các TTHC liên quan, gồm: 04 hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch.

Năm 2022, Lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đã làm tốt công tác tham mưu cho Sở. Lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm chú trọng đảm bảo sự công khai minh bạch trong thông tin dự án, Chương trình phát triển nhà ở được tổ chức rà soát đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  

Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí xây dựng, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh  năm 2022 được tăng cường kiểm soát đã góp phần tích cực chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng.

Công tác thanh tra, kiểm tra về xây dựng nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch xây dựng, chống lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Sở Xây dựng đã chủ động lập kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về dự án, công trình xây dựng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm nhằm giúp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chấn chỉnh khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn…

Thay mặt tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, đồng chí Nguyễn Quang Huy - TUV,Giám đốc Sở đã lắng nghe những ý kiến phát biểu, tham luận của Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị: thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên; Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và những giải pháp, biện pháp phù hợp, có tính hệ thống để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.

Anh Huy PB.jpg
Đ/c Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Sở phát biểu

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Sở và của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam.

khen thưởng 1.jpg

khen thưởng.jpg