Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX