Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân ...